Penyanyi asal Inggris yang terpaksa menunda rangkaian tur Eropanya akhirnya siap unjuk gigi lagi!